Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Service Marketing Case Study: Euro Disney


Η μελέτη περίπτωσης της Euro Disney και οι λόγοι αποτυχίας της παρουσιάζονται, απ' τη σκοπιά του Marketing, μέσα από μια σειρά διαφανειών.

Γλώσσα: Αγγλικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου