Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Πρωτοβουλία για τις ετικέτες τροφίμων


Στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων οι ετικέτες δεν αποτελούν απλά ένα ενημερωτικό στοιχείο για τα τρόφιμα, αλλά απαραίτητο συμπλήρωμα του Marketing Mix. Η σημασία και αναγκαιότητά τους έχει αναδείξει τις ετικέτες σε βασικό δομικό στοιχείο Μάρκετινγκ, κάθε τροφίμου που φιλοδοξεί να αφήσει το στίγμα του στην αγορά.
Η πρόσφατη σχετική έρευνα του Ιδρύματος Αριστείδη Δασκαλόπουλου ανέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία.
Η  έρευνα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ανοιχτής ημερίδας που διοργάνωσε το Ίδρυμα την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στο Athens Electra Palace στην Αθήνα. Η ημερίδα απευθύνονταν τόσο στα στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων, όσο και στους απλούς καταναλωτές. Στόχος της ήταν να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των καταναλωτών και όλων όσοι ασχολούνται με το σχεδιασμό και τον έλεγχο των ετικετών των τροφίμων, αλλά και να κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα της επισήμανσης.

Η έρευνα της TNS Icap
H έρευνα  πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΤΝS Icap σε δείγμα 1200 ατόμων, ηλικίας 15-65 ετών, αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού. Τα βασικά συμπεράσματά της είναι τα εξής:

Διαβάζουν οι έλληνες καταναλωτές τις ετικέτες των τροφίμων, ειδικά στην περίπτωση που αλλάζουν μάρκα ή αγοράζουν ένα προϊόν για πρώτη φορά;
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό (44%) δεν τις διαβάζουν ποτέ ή τις διαβάζουν μερικές φορές. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι είναι περισσότερο αναμενόμενο να διαβάζει κάποιος την ετικέτα τουλάχιστον την πρώτη φορά που αγοράζει ένα προϊόν ή όταν αλλάζει μάρκα.
Για ποιους λόγους δεν τις διαβάζουν;
Οι κύριοι λόγοι που δεν διαβάζουν τις ετικέτες είναι επειδή θεωρούν ότι δεν τους αφορούν (45%), δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο (31%) και δεν τις καταλαβαίνουν (17%).

(Πηγή: Marketing Week (T. 1270))

Ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου