Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

mcDonalds' ads around the world

1. Japan
2. Korea
3. Egypt
4. Philippines
5. Turkey
6. Israel
7. USA (mcdonalds falling dollar ad)
8. Ireland (eurosaver menu)
9. Indonesia
10. Italy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου