Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Πότε και πώς μετακινούνται τα στελέχη; (Έρευνα)

Έρευνα της People for Business δείχνει ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τύπο απασχόλησης και εργασίας που προτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αγοράς. Η μισθωτή, πλήρης απασχόληση, εξακολουθεί να έχει την πρωτοκαθεδρία. Οπαδοί της εξαρτημένης-μισθωτής εργασίας εμφανίζονται οι περισσότεροι Έλληνες. Το 91,41% δήλωσε ότι θα επέλεγε την εξαρτημένη-μισθωτή εργασία σε μία εταιρεία και όχι την εξωτερική συνεργασία.
Το 57,39% θα επέλεγε ένα σταθερό πακέτο αμοιβών χωρίς διακυμάνσεις και θα «γύριζε» την πλάτη σε ένα πακέτο παροχών που θα συμπεριλάμβανε bonus και επιπρόσθετες παροχές.  Το 90,18% των στελεχών δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται την ανάγκη της ευελιξίας, καθώς θα επέλεγε μια δουλειά με βάση το αντικείμενο των σπουδών του.

Τύπος απασχόλησης
Οπαδοί της εξαρτημένης-μισθωτής εργασίας εμφανίζονται οι περισσότεροι Έλληνες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας της People for Business με θέμα «Ιδανικές συνθήκες εργασίας - Πότε και πώς μετακινούνται τα στελέχη», που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2009 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 891 στελεχών. Στόχος της έρευνας, ήταν να διαπιστωθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των στελεχών να μετακινηθούν σε μία νέα εργασία και κατά πόσο οι απαιτήσεις και τα θέλω των εργαζομένων συμβαδίζουν με τις νέες τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Το 91,41% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα της People for Business δήλωσε ότι θα επέλεγε την εξαρτημένη-μισθωτή εργασία σε μία εταιρεία και όχι την εξωτερική συνεργασία, που θα αμείβεται βάσει επίτευξης στόχων.

Ειδικότερα, για το 22,98% η εξαρτημένη εργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιλέξει μία θέση σε μία επιχείρηση, για το 40,95% η μισθωτή εργασία είναι σημαντική προϋπόθεση, ενώ για το 27,48% εντάσσεται στους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του. Μόλις το 8,59% δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τη μισθωτή εργασία και είναι ανοιχτό σε εξωτερικές συνεργασίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αποκλειστικά και μόνο μισθωτή εργασία θα επέλεγαν τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού και της οικονομικής διεύθυνσης. Αντίθετα, πιο ευέλικτοι σε εξωτερικές συνεργασίες φαίνονται να είναι οι εργαζόμενοι στο φαρμακευτικό κλάδο.

Την εξαρτημένη εργασία επιλέγουν επίσης οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 26 έως 33 ετών, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 509% των εργαζομένων, στην ηλικιακή ομάδα από  33 έως 40 ετών. Τα στελέχη που είναι άνω των 48 ετών εμφανίζονται πιο ανοιχτά στις εξωτερικές συνεργασίες, όπως πιο ευέλικτα στο συγκεκριμένο θέμα φαίνονται και τα στελέχη με ετήσιες μικτές αποδοχές άνω των 50.000 ευρώ.

Τύπος ωραρίου
Το ευέλικτο 8ωρο απασχόλησης (π.χ. ελαστική ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, day off κ.λπ.) φαίνεται ότι κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην ελληνική αγορά εργασίας. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 11,70% των εργαζομένων θεωρεί προτεραιότητα το ευέλικτο 8ωρο, το 29,75% θα επέλεγε ευέλικτο 8ωρο έναντι σταθερού ως βασική προϋπόθεση για να μετακινηθεί σε μία νέα δουλειά, ενώ το 25,80% το βλέπει μεν θετικά, όμως το ευέλικτο 8ωρο δεν επηρεάζει καθοριστικά την τελική του απόφαση. Σταθερό ωράριο θα επέλεγε το 19,85% των στελεχών.

Το ευέλικτο 8ωρο φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματευτικές δυνατότητες των στελεχών και την οικογενειακή τους κατάσταση. Στην έναρξη της καριέρας τους οι νέοι εργαζόμενοι που έχουν μειωμένες διαπραγματευτικές δυνατότητες και ελάχιστες οικογενειακές υποχρεώσεις δεν επιλέγουν την ευελιξία.

Αυτό συμβαίνει στις ενδιάμεσες ηλικιακές ομάδες 33-40 ετών και 40-48 ετών, όπου αυξάνονται οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η επαγγελματική τους θέση είναι πιο καθιερωμένη. Μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο αναζητούν οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και τα στελέχη που εργάζονται στις φαρμακοβιομηχανίες και στον εμπορικό τομέα, αλλά και αυτοί που το ετήσιο μικτό εισόδημά τους ξεπερνάει τα 50.000 ευρώ. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι άνδρες είναι μεγαλύτεροι οπαδοί του ευέλικτου ωραρίου σε σχέση με τις γυναίκες.

Ολόλκληρο το άρθρο εδώ.

(Πηγή: Marketing Week (T. 1273))

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου